ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

22  червня 2021 року

о 15.15 год.

Лого ХІФТ 2

 

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, провідної наукової співробітниці Музею книги і друкарства України, голови літературознавчої секції ХІФТ  Тетяни  Трофименко  «Рукописи Івана Дніпровського 1933 р: загадки і знахідки». 

2. Доповідь кандидата філологічних наук, голови історичної секції ХІФТ  Владислава  Яценка  «Оновлення стандартів “мазепіани”. Роздуми над книжкою Тетяни Таїрової-Яковлєвої про Івана Мазепу».

3. Поточні справи.

 

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Харківському літературному музеї

вул. Багалія, 6

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених

на презентацію книжкових видань

членів Товариства й видавництва “Харківське історико-філологічне товариство”

27  лютого 2020 року, початок о 17:00

Книгарня «ВІВАТ»

(вул. Квітки-Основ'яненка, 2).

 

ПРОГРАМА  ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 1. Маленко Олена:

Українськтй світ у наукових парадигмах: збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – Вип. 6. – 122 с.    

 

2. Новиков Анатолій:3782 Новик2

Новиков А. Учитель корифеїв: життя Марка Кропивницького.– Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – 248 с.

Курок О., Кузнецова Г., Новиков Ата ін. Олександр Довженко в рецепціях сучасної наукової думки: колективна монографія / За ред. А. Новикова. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – 416 с. 

 

3. Павлова Інна:

Космеда Т., Олексенко О., Павлова І. Семантика і прагматика дискурсивного слова та його потенціал для діагностики психотипу мовної особистості: аспектуальний опис. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – 308 с.

 

4. Невська Юлія:

Невська Ю. Дискурсиви в епістолярії М. Куліша: комунікативно-прагматичний вимір. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство,2019. – 229 с.

 

5. Вакуленко Сергій:

2019 12 18 zbirnyk khift

 

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – jezyk polski na kresach

Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – Т. 16. – 363 с.

 

 

Rieger JA. Język polski na Kresach. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2019. – 553 s.

 

 

 

 6. Яценко Владислав:

Казачество в тюркском и славянском мирах: коллективная монография / Отв. ред. В. В. Грибовский, В. В. Трепавлов; (у складі авторського колективу – В. Яценко). – Казань, 2018. – 804 с.

 SU obkl fin print 698x1024

7. Склокін Володимир:

Склокін В. Російська імперія і Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.: просвічений абсолютизм, імперська інтеграція, локальне суспільство. – Львів: Видавництво УКУ, 2019. – 268 с.

 

 

8. Сєряков Сергій:

Генрик Юзевський і його бачення польсько-українських стосунків: Матеріали міжнародного круглого столу (Харків, 26 жовтня 2018 р.) / За ред. С. О. Сєрякова. – Харків: Колегіум, 2018. – 110 с. 

 

Сєряков гадяцька унія 2019

 

 

Гадяцька унія і її місце в історії польсько-українських відносин:

Матеріали міжнародного круглого столу (Харків, 11 жовтня 2019 р.)

/ За ред. С. О. Сєрякова. Харків: ФОП Панов А. М., 2019. – 126 с.

(у складі авторського колективу В. Яценко).

 

 

 

 9. Гомон Андрій:

 Обкладинка Гомон 2019

 

 

Гомон А. Смеховой мир Леонида Андреева: проза 1898–1919 годов. –

Харьков: ТО «Эксклюзив», 2019. – 252 с.

 

 

 

 

 

 10. Домановський Андрій:

Византийская мозаика: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. – Харьков: Майдан, 2018. – Вып. 6. – 236 с.

Слобода Липці та Липецька волость Харківського повіту на шпальтах газети «Южный Край» (1880–1919 рр.): збірник матеріалів / Уклад., вступ. ст., покажчики А. М. Домановський, М. Є. Домановська. – Харків: Майдан, 2019. – 132 с.

Домановский А. Всемирная история. Крестовые походы. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2019. – 400 с.

Спадок Реформації: до 500-річчя 95 тез Мартіна Лютера та пам’яті Ю. О. Голубкіна (1941–2010) / За ред. С. Б. Сорочана, А. М. Домановського. – Харків: Майдан, 2019. – 250 с.

Історія цивілізації. Україна. – Харків: Фоліо, 2019. – Т. 1: Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н. е. – ІХ ст.) / Упорядник Михайло Відейко; (у складі авторського колективу – А. Домановський). – 586 с.

 

Єремєєв Обкладинка

 

 

 11. Єремєєв Павло:

Єремєєв П. Старообрядництво Харківської губернії:

соціальні структури та статистика (1825-1917 рр.). –

Харків: Раритети України, 2018. – 272 с.

 

 

 

 

 

12. Оржицький Ігор:

Арр’яга Ґ. Дикий / Переклад з іспанської І. Оржицького. –

Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 718 с.Тотальні війни

 

13. Рибка Олена:

Лібер Ю. Тотальні війни: творення модерної України в 1914–1954 рр.

/ Ред. О. Рибка. – Харків: Віват, 2019. – 528 с.

 

 

окололітературне

 

 

14. Трофименко Тетяна:

Трофименко Т. Окололітературне: усе, що ви хотіли знати про сучасну українську літературу. – Харків: Віват, 2019. – 304 с.

 

 

 

Regionalism book

 

 

 

15. Каруник Катерина:

Regionalism Without Regions: Reconceptualizing Ukraine’s Heterogeneity / Ed. by U. Schmid, O. Myshlovska; (у складі авторського колективу – І. Склокіна, С. Вакуленко, К. Каруник). –

Budapest; New York: Central European University Press, 2019. – XVI + 459 p.

 

.

 

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

 

28  січня 2020 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента катедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Євгена Редька «Деякі зауваги щодо генези українських арґо (українсько-білоруські паралелі)». 

2. Річні збори Товариства (звітно-виборчі). Звіт голови Товариства кандидата філологічних наук Сергія Вакуленка про роботу Товариства в 2019 році.

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487  

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 203
від 17 грудня 2019 року

Присутні:

 ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА: Сергій Вакуленко, Ігор Оржицький, Владислав Яценко, Катерина Каруник, Андрій Домановський, Анатолій Нелюба, Василь Саган, Михайло Красиков.
 ГОСТІ:

 Сергій Гук, Михайло Сподарець.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь доктора філологічних наук, професора на катедрі романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Ігоря  Оржицького «Українські переклади з еспанської на еміґрації: спроба аналітичного огляду». 

Orzhytskyi 17.12.19
Запитання ставили:
 А. М. Нелюба, С. М. Гук,
М. П. Сподарець, К. Д. Каруник, С. В. Вакуленко.
Orzhytskyis talk 17.12.19

У дискусії виступили:

С. В. Вакуленко.

 
Karunyk 17.12.19 Neliuba 17.12.19
 

2. Доповідь кандидата історичних наук Владислава  Яценка  «Іван Виговський і Гадяцька унія в сучасній російській історіографії». 

 
Jacenko 17.12.19

 Запитання ставили:

І. О. Оржицький, А. М. Нелюба,  А. М. Домановський, М. П. Сподарець, С. М. Гук,  К. Д. Каруник, С. В. Вакуленко.

Domanovskyi 17.12.19

 

 

У дискусії виступили:

А. М. Домановський, С. В. Вакуленко.

 
Jatzenko et al. 17.12.19

Spodarets Sahan 17.12.19 

 
3. Поточні справи.

 

Сергій Вакуленко: Vakulenko 17.12.19

1. Дорогі колеґи, маю для вас радісну звістку: я тримаю в руках свіжий 16-ий том «Збірника Харківського історико-філологічного товариства». Хоча він вийшов значно тоншим, ніж попередні томи цього дизайнерського оформлення, наповнення його дуже поважне й розмаїте: історичні розвідки авторства Володимира Маслійчука та Дмитра Миколенка, літературознавчі – від Тетяни Трофименко й Анатолія Новикова, мовознавчі розвідки – від Андрія Даниленка, Євгена Редька та Катерини Каруник; у рубриці «Матеріали» маємо листування Дмитра Чижевського з Ігорем Костецьким, а також досліджені й підготовані Валерієм Романовським рідкісні матеріали про 3-тю Харківську гімназію. Пошановано в цьому томі сьогоднішнього ювіляра, Юрія Шевельова, якому відзначаємо 111 річницю від дня народження: його лекцію з історії формування східнослов’янських мов, читану в Люндському університеті, перекладено зі шведської мови. Збірник також містить рецензію й полемічну статтю Ігоря Михайлина та ще рецензії – від мене, від Олесі Лазаренко та від Ігоря Оржицького. Закликаю членів Товариства поширювати інформацію про вихід друком 16-го тому «Збірника ХІФТ». Докладна інформація про «Збірник» незабаром з’явиться на сайтах ХІФТ і Historians і її можна буде поширювати у всемережжі.

 

2. У січні ми плануємо провести звітно-виборчі збори з переобранням членів Управи.

Zbirnyk 16

 

 

Наукові збори Харківського історико-філологічного товариства

проходили в Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

за адресою майдан Свободи, 6.

(Північний корпус ХНУ ім. В.Н. Каразіна, IV-487).

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 202
від 26 листопада 2019 року

Присутні:

 ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА:

 Сергій Вакуленко, Ігор Оржицький, Анатолій Нелюба, Тетяна Трофименко, Василь СаганАндрій Домановський, Владислав Яценко, Андрій Гомон, Анатолій Новиков, Дмитро Миколенко, Катерина Каруник, Ольга Гайдамачук.

 ГОСТІ:

 Марина ГладковськаСергій Лунін, Валерій Лукашенко.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь аспірантки з катедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Марини  Гладковської  «Часопросторові моделі в романі Володимира Дрозда “Спектакль”». 

 
Hladkovska 26.11.19

 Запитання ставили:

К. Д. Каруник, Т. М. Трофименко, А. М. Гомон, А. О. Новиков, І. О. Оржицький, А. М. Нелюба, С. В. Вакуленко.

У дискусії виступили:

Т. М. Трофименко, І. О. Оржицький, А. М. Нелюба, А. О. Новиков, С. В. Вакуленко.

 
Novykov 26.11.19 Orzhytskyi 26.11.19 Trofymenko 26.11.19
 

 

2. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента на катедрі української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  Сергія  Вакуленка «Портуґалія українськими очима: історична панорама та сучасність». 

Запитання ставили:
 І. О. Оржицький, В. Лукашенко,  А. О. Новиков,
А. М. Нелюба, К. Д. Каруник, Д. В. Миколенко.
Vakulenko 26.11.19

У дискусії виступили:

 С. Лунін, І. О. Оржицький,  Д. В. Миколенко.

 
Vakulenko Jacenko 26.11.19 Lunin 26.11.19 Mykolenko 26.11.19
 
 3. Оголошення.

 

Сергій Вакуленко:

1. 16-й том «Збірника ХІФТ» уже в друкарні й напевно до наступних зборів Товариства буде готовий наклад (160 прим.). Ми проситимемо авторів тому викупи по три примірники вартістю 100 грн. за одиницю. Виручені кошти будуть спрямовані на видання біо-бібліографії Ігоря Михайлина.

2. Чергові збори плануємо призначити або на 17 або на 24 грудня. Маємо визначитися з датою та доповідачами.

 

 

Наукові збори Харківського історико-філологічного товариства

проходили в Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

за адресою майдан Свободи, 6.

(Північний корпус ХНУ ім. В.Н. Каразіна, IV-487).

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

17  грудня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь доктора філологічних наук, професора на катедрі романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Оржицького  Ігоря  «Українські переклади з еспанської на еміґрації: спроба аналітичного огляду». 

2. Доповідь кандидата філологічних наук  Яценка  Владислава  «Іван Виговський і Гадяцька унія в сучасній російській історіографії».

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

26  листопада 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь аспірантки з кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Гладкової  Марини  «Часопросторові моделі в романі Володимира Дрозда “Спектакль”». 

2. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента на кафедрі української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  Вакуленка  Сергія  «Портуґалія українськими очима: історична панорама та сучасність».

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)