ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

22  жовтня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь доктора історичних наук, завідувача кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  Петренко  Ірини  «Німецькі колонії на Полтавщині». 

2. Доповідь кандидата філологічних наук, старшого викладача на кафедрі педагогіки, філософії та мовної підготовки Харківської медичної академії післядипломної освіти  Каруник  Катерини  «Українська мова в  освіті підрумунської Басарабії на початку 1920-х рр.».

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)