М. Ф. Наконечний

Міжнаціональні мовні контакти та взаємовпливи і їх роль у дальшому розвитку й збагачуванні мов соціалістичних націй. (На прикладі українсько-російських зв’язків)  //  Питання літературознавства та мовознавства. Тези доповідей та повідомлень республіканської наукової конференції (травень 1967 р.) / Голова редколегії Г. І. Шкляревський. – Харків: вид-во Харківського університету, 1967. – С. 113–116.   PDF