А. Ніковський

Вступне слово  //  Словник української мови. Зібрала редакція журнала «Киевская старина». Упорядкував з додатком власного матеріялу Борис Грінченко. 3-є видання, виправлене й доповнене / За ред. Акад. Сергія Єфремова та Андрія Ніковського. — Київ: Горно, 1927. — Т. І: А-Ґ. — С. V-XV.  PDF