Мобілізуємо маси на своєчасну поставку зерна державі. Промова тов. П. П. Постишева на пленумі ЦК КП(б)У 10 червня 1933 р. // Комуніст. — 1933. — № 156 (4215). — 22 червня. — С. 1-2.  PDF