ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених

на презентацію книжкових видань

членів Товариства й видавництва “Харківське історико-філологічне товариство”

27  лютого 2020 року, початок о 17:00

Книгарня «ВІВАТ»

(вул. Квітки-Основ'яненка, 2).

 

ПРОГРАМА  ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 1. Маленко Олена:

Українськтй світ у наукових парадигмах: збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – Вип. 6. – 122 с.    

 

2. Новиков Анатолій:3782 Новик2

Новиков А. Учитель корифеїв: життя Марка Кропивницького.– Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – 248 с.

Курок О., Кузнецова Г., Новиков Ата ін. Олександр Довженко в рецепціях сучасної наукової думки: колективна монографія / За ред. А. Новикова. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – 416 с. 

 

3. Павлова Інна:

Космеда Т., Олексенко О., Павлова І. Семантика і прагматика дискурсивного слова та його потенціал для діагностики психотипу мовної особистості: аспектуальний опис. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – 308 с.

 

4. Невська Юлія:

Невська Ю. Дискурсиви в епістолярії М. Куліша: комунікативно-прагматичний вимір. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство,2019. – 229 с.

 

5. Вакуленко Сергій:

2019 12 18 zbirnyk khift

 

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – jezyk polski na kresach

Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. – Т. 16. – 363 с.

 

 

Rieger JA. Język polski na Kresach. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2019. – 553 s.

 

 

 

 6. Яценко Владислав:

Казачество в тюркском и славянском мирах: коллективная монография / Отв. ред. В. В. Грибовский, В. В. Трепавлов; (у складі авторського колективу – В. Яценко). – Казань, 2018. – 804 с.

 SU obkl fin print 698x1024

7. Склокін Володимир:

Склокін В. Російська імперія і Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.: просвічений абсолютизм, імперська інтеграція, локальне суспільство. – Львів: Видавництво УКУ, 2019. – 268 с.

 

 

8. Сєряков Сергій:

Генрик Юзевський і його бачення польсько-українських стосунків: Матеріали міжнародного круглого столу (Харків, 26 жовтня 2018 р.) / За ред. С. О. Сєрякова. – Харків: Колегіум, 2018. – 110 с. 

 

Сєряков гадяцька унія 2019

 

 

Гадяцька унія і її місце в історії польсько-українських відносин:

Матеріали міжнародного круглого столу (Харків, 11 жовтня 2019 р.)

/ За ред. С. О. Сєрякова. Харків: ФОП Панов А. М., 2019. – 126 с.

(у складі авторського колективу В. Яценко).

 

 

 

 9. Гомон Андрій:

 Обкладинка Гомон 2019

 

 

Гомон А. Смеховой мир Леонида Андреева: проза 1898–1919 годов. –

Харьков: ТО «Эксклюзив», 2019. – 252 с.

 

 

 

 

 

 10. Домановський Андрій:

Византийская мозаика: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. – Харьков: Майдан, 2018. – Вып. 6. – 236 с.

Слобода Липці та Липецька волость Харківського повіту на шпальтах газети «Южный Край» (1880–1919 рр.): збірник матеріалів / Уклад., вступ. ст., покажчики А. М. Домановський, М. Є. Домановська. – Харків: Майдан, 2019. – 132 с.

Домановский А. Всемирная история. Крестовые походы. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2019. – 400 с.

Спадок Реформації: до 500-річчя 95 тез Мартіна Лютера та пам’яті Ю. О. Голубкіна (1941–2010) / За ред. С. Б. Сорочана, А. М. Домановського. – Харків: Майдан, 2019. – 250 с.

Історія цивілізації. Україна. – Харків: Фоліо, 2019. – Т. 1: Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н. е. – ІХ ст.) / Упорядник Михайло Відейко; (у складі авторського колективу – А. Домановський). – 586 с.

 

Єремєєв Обкладинка

 

 

 11. Єремєєв Павло:

Єремєєв П. Старообрядництво Харківської губернії:

соціальні структури та статистика (1825-1917 рр.). –

Харків: Раритети України, 2018. – 272 с.

 

 

 

 

 

12. Оржицький Ігор:

Арр’яга Ґ. Дикий / Переклад з іспанської І. Оржицького. –

Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 718 с.Тотальні війни

 

13. Рибка Олена:

Лібер Ю. Тотальні війни: творення модерної України в 1914–1954 рр.

/ Ред. О. Рибка. – Харків: Віват, 2019. – 528 с.

 

 

окололітературне

 

 

14. Трофименко Тетяна:

Трофименко Т. Окололітературне: усе, що ви хотіли знати про сучасну українську літературу. – Харків: Віват, 2019. – 304 с.

 

 

 

Regionalism book

 

 

 

15. Каруник Катерина:

Regionalism Without Regions: Reconceptualizing Ukraine’s Heterogeneity / Ed. by U. Schmid, O. Myshlovska; (у складі авторського колективу – І. Склокіна, С. Вакуленко, К. Каруник). –

Budapest; New York: Central European University Press, 2019. – XVI + 459 p.

 

.

 

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

 

28  січня 2020 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента катедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Євгена Редька «Деякі зауваги щодо генези українських арґо (українсько-білоруські паралелі)». 

2. Річні збори Товариства (звітно-виборчі). Звіт голови Товариства кандидата філологічних наук Сергія Вакуленка про роботу Товариства в 2019 році.

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487  

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

Unormuvannia 2018Харківське історико-філологічне товариство запрошує не презентацію нової книжки

про історію внормування української літературної мови

Презентація відбудеться в м. Київ

24 вересня 2018 р. о 15-ій годині

в приміщенні "Бібліотеки ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів", зала №25,

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

за адресою вул. Сковороди, 2.

 

Українська мова: унормування, розунормування, перевнормування (1920–2015) / Зредаґував Сергій Вакуленко за участі Катерини Каруник. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2018. – 713 с., 6 мап.